top of page
Wooden Hut
שירותים
מה תוכלו לקבל דווקא אצלינו ?
עבודה מול יועץ פרטי הרשום בכל הבנקים כיועץ מורשה.
כבר בפגישה הראשונה אנו מעצבים לכם את האסטרטגיה הנכונה לעבודה מול הבנקים בהתאם למיקום הנכס, אישורי הזכאות ומאפיינים היחודיים שלכם כלקוח.
עבודה עם כל הבנקים מאפשרת את הגמישות למכרז אפקטיבי, שבאמת חוסך בעלויות המשכנתא.
חסכון בעלויות תיפעול שמתגלגל ללקוח. ייעוץ מקצועי במחיר הוגן.
בעידן הדיגיטאלי בו אנו מצויים אנו חוסכים בעלויות תפעול. חסכון שמגיע גם אליכם כלקוח שלנו,  בתמחור הוגן ויעיל של התיקים

התחוייבות ללקוח ורק ללקוח!

מכרז ריביות בלתי מתפשר למיצוי רף הריביות הנמוך ביותר האפשרי

המחוייבות שלנו כיועצים היא קודם כל אליכם. בחייו של יועץ יש דילמות את מי להעדיף? את הלקוח המזדמן או את הבנקאי הקבוע. אצלינו התשובה היא מאוד פשוטה: אנחנו עובדים אצלכם ורק אצליכם.
פגישת הכוון מקצועית של אפיון לקוח ועסקה
כבר בפגישת ההכוון, הלקוח נחשף לאופציות המימון השונות, לסימולציות שונות בנוגע לתמהיל המשכנתא ואסטרטגיית פירעון.
הלקוח ממלא שאלון שהוכן לפי מודל כלכלי של ייעוץ פיננסי ומעלה לאתר את דפי החשבון שיסייעו לו לקבל תמונה לגבי הרגלי הצריכה, כושר ההחזר החודשי והיכולת הכלכלית שלו כלקוח לעמוד בהוצאות ההחזר החודשי.

רוצים שנחזור אליכם?

bottom of page